Loopbaancoaching

Ben jij zoekend naar wat je nu eigenlijk wilt in je huidige baan of in een nieuwe baan?  Wil jij je carriere in een nieuwe richting gaan geven? Dan is het vaak helpend om hier met iemand stap voor stap over na te denken en daarmee weer te bouwen aan een nieuw kader. 

In mijn coaching vind ik het hierbij heel belangrijk om in deze zoektocht ook echt jouw persoonlijkheid en jouw priveleven mee te nemen. Vooral in combinatie met een gezin of in combinatie met belanrijke andere nevenactiviteiten is het namelijk wel eens moeilijk om je mogelijkheden te blijven zien.

Ik koppel dus graag jouw loopbaanvraag in werk of studie aan jouw persoonlijk leven en de prioriteiten die je daarin wilt of kunt stellen. 
Als loopbaancoach vind ik het daarom erg belangrijk om samen met jou als eerste te kijken naar jouzelf.

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten doe ik eerst mijn best om jou als persoon goed te leren kennen en te achterhalen wat jij meeneemt in deze hulpvraag betreffende je werkende of studerende leven. We kijken hierin zowel naar het verleden als naar het heden.

Hoe ben je opgegroeid, welke waarden, normen, kwaliteiten en belemmeringen neem je hieruit mee? In welke omstandigheden functioneer jij het beste? Hoe ben je terecht gekomen waar je nu staat?

Hierna ga ik met jou kijken wat je zelf heel graag wilt. Wat is er voor jou belangrijk in je leven, werk en /of studie in de komende jaren? Welk perspectief houd je jezelf hierbij voor? Welke positie nemen de mensen om je heen in binnen jouw ideale wereld?

Als je meer inzicht hebt in wie je bent en wat je echt wilt, kunnen we samen gaan kijken naar wat er kan. Wat heb je al gedaan in je leven? Welke kwaliteiten bezit jij die in dit plaatje goed passen? In welk werkveld of welke functies komen jouw kwaliteiten en drijfveren het meest tot uiting?

In de laatste fase van de coaching gaan we dit geheel dan vervolgens plaatsen tegenover jouw huidige werkelijkheid. Hoeveel ruimte kun je en wil je nemen om verandering te creëren? Welke kleine of grote stappen zijn hierin voor jou helpend? Wie kunnen je hierbij helpen? Welke vaardigheden moet je ontwikkelen of opleiding moet je volgen om in de juiste richting te kunnen buigen?

Methodieken:

Tijdens een loopbaantraject zijn er verschillende werkvormen en methodieken die ik in kan zetten.

Ik neem uit mijn hulpverlenersachtergrond daarin ervaring mee in het systeemtherapeutisch en kort oplossingsgericht werken. Vanuit de systeemtherapie ben ik ervan overtuigd dat jouw systeem (je gezin en familie) je in vele wijzen hebben gevormd en je helpen of belemmeren om te zijn en te doen wie je zelf wilt. In de aanvang van een traject begin ik dan ook graag met het in kaart brengen van een levenslijn en nemen we deze invloeden mee.

Ook werk ik met een aantal basis beroeps- of persoonlijkheidstesten. Betreffende testen voer je zelf thuis uit op papier of digitaal. Jouw denkproces bij het maken en jouw uitslagen zijn niet leidend, maar een uitgangspunt voor gespreksstof over jou. Je kunt hierbij denken aan de leerstijlentest van KOLB, Myers Briggs Type Indicator (MBTI), Loopbaantypologieën RIASOC van Holland en de Loopbaanankers van Edgar Schein.